top of page

WELKE RUBRIEKEN GENIETEN DE VOORKEUR VAN ONZE BEZOEKERS?

BEZOEKERS WEBSITE

 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangstelling voor de artikels en studies op onze website. Lokale problematieken komen meer aan bod op Burgerplatform Gent, terwijl onderwerpen van meer algemene aard via Burgerplatform Vlaanderen worden gecommuniceerd.

Dit is een overzicht van de jaren 2021 en 2022.

 

BURGERPLATFORM GENT

 

In 2021 ongeveer 10.500 en in 2022 5.600 bezoekers.

15% van deze bezoekers bekijken regelmatig onze website.

Het leesgemiddelde per bezoeker bedraagt 1,5 pagina’s

Uit de verschillende onderwerpen (milieu, energie, klimaat, mobiliteit, …) die we behandelden werden de volgende (met hun aandeel) het meest geconsulteerd:

2021: Geluidshinder 33,5%, LEZ 25%, Mobiliteit en verkeersplanning 8,3%, Houtrookhinder 5,2%, …

2022: Geluidshinder 25,6%, Houtrookhinder 15%, Mobiliteit en verkeersplanning 9,9%,

Begroting en stadsfinanciën Gent 6,2%.

 

BURGERPLATFORM VLAANDEREN

 

In 2021 9.600 bezoekers en in 2022 bijna 10.000 bezoekers. Hier is het leesgemiddelde 1,7 pagina’s.

Volgende onderwerpen waren meest populair:

2021: Energietransitie 25,3%, Geluidshinder 15,6%, Overstromingsgebieden Vlaanderen 12,2%, Covid 8%, …

2022: Geluidshinder 34,2% (o.a. padel), Energietransitie 19,6%, Houtrookhinder 12,2%, …

 

 

WAAR LIGT DE BURGER WAKKER VAN?

 

Uit het aandeel van de meest geconsulteerde thema’s kunnen we het volgende besluiten:

 

MILIEUHINDER (geluid, luchtvervuiling door houtrook, …) is zowel lokaal als regionaal in het dichtbevolkt Vlaanderen een groot probleem. De overlast die burgers ervaren wordt door de overheden niet ernstig genomen. Ondanks voldoende wetgeving is er een totaal gebrek aan informatie en handhaving. Het ontbreken van deskundigheid bij de vaststellingen en de juridische begeleiding van slachtoffers is bedroevend.

 

We stellen ook vast dat steeds meer betrokken administraties onze informatie grondig doornemen, ernaar verwijzen en ons zelfs verzoeken om bijstand en toelichting. Gezien de huidige bezetting moeten wij ons momenteel beperken tot het omschrijven van een probleem, daaromtrent helder informeren (sensibiliseren) en partijen samenbrengen om zo oplossingen te faciliteren.  

 

De case “geluidsoverlast door PADEL”, gemeld door onze lezers, hebben wij, na het lanceren van een hulplijn, zowel qua handhaving, mediacampagne als rechtsgang mee begeleid. En dit in overleg met alle partijen (investeerders, slachtoffers, lokale overheden en juristen). Nu wordt de ernst van geluidsoverlast door PADEL eindelijk erkent en hebben de betrokken overheden en federaties een “Code van goede praktijk” uitgewerkt.  Ook vanuit Nederland kon onze aanpak op veel interesse rekenen.   

 

Naast milieu krijgen artikels over ENERGIE en MOBILITEIT ook veel aandacht.  Vanzelfsprekend is dit mee het gevolg van het onderwerp van onze studies, enquêtes en korte persberichten. Relevante informatie die onmiddellijk inspeelt op actuele thema’s (overstromingen, covid, LEZ, subsidies VZW’s, …) bleken ook nuttig.

 

Het publiceren door Burgerplatform Gent van de overzichtslijst van Gentse subsidies aan VZW’s (na de zaak van El Kaouakibi) is intussen als principe overgenomen door het Vlaams Gewest (min. Matthias Diependaele). Openbaarheid van bestuur is één van factoren die het vertrouwen in de politiek kan herstellen.

 

HOE MOET HET VERDER?

 

Als we de werking van beide Burgerplatforms over de periode van 4 jaar bekijken, dan stellen we vast dat  objectieve en begrijpelijke informatie (i.p.l.v. fake news) rond de maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan veel mensen aanspreekt (tot 20.000 per jaar). Dit ondanks een inhoud die niet zo voor de hand ligt. En het zijn niet enkel burgers die de informatie doornemen, maar ook veel administraties, academici en politici.

 

Anderzijds is deze informatiestroom nogal eenzijdig. Via sociale media, kunnen we na tijdrovende en slechte ervaringen, geen dialoog aangaan. Overleg via mail of telefoon laat ons wel toe van gedachten te wisselen, maar is nog te beperkt. Er is bekendheid, maar de pers blijft afwezig. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat we voor een gedeelte in een concurrentiepositie zitten. Dit geldt eveneens voor de academische wereld niettegenstaande onze studies steeds gebaseerd zijn op wetenschappelijk bronmateriaal.

 

Ons doel is vooral verbinden en oplossingsgericht denken. En dit kan alleen door samen te werken. Wij staan open om onze kennis te delen en andere partijen toegang te verlenen tot onze website en werking, in zoverre zij onze doelstellingen mee ondersteunen.

 

Laat niet na uw mening te geven over onze werking. Suggesties, engagementen voor medewerking of andere vormen van inbreng zijn zeker welkom.  U kunt daarbij gebruik maken van het contactformulier in bijlage. Wij danken u alvast voor uw interesse.

 

Voor Burgerplatform Vlaanderen en Gent

 

Jurgen Gielen (technicus), Feng Mei (ing. Thermodynamica) en Eddy Vanzieleghem (architect)

Info@burgerplatform.vlaanderen

tel: 0475/82 35 44

bottom of page