top of page

Gent, 22 mei 2020  Eddy Vanzieleghem

DE ZAAK KATJE LEE, HET VIRUS TEVEEL?

Met verwondering volgen we de ontwikkelingen rond katje Lee in de media. Dit schattig poesje slaagt erin om de publieke opinie te verdelen in twee kampen. Zij die het gevaar voor de volksgezondheid voorop stellen terwijl anderen zich eerder laten leiden door hun gevoel.

Na een periode van enkele maanden lockdown is dit misschien een soort uitlaatklep van burgerlijke ongehoorzaamheid met virussen in de hoofdrol. Uit recent onderzoek bleek nochtans dat de  maatregelen van de overheid m.b.t. Corona door het grootste deel van de bevolking werden aanvaard en opgevolgd.

 

Voor wie niet alles in de media heeft gevolgd, vonden we het belangrijk de opeenvolgende gebeurtenissen in deze zaak zo objectief mogelijk weer te geven in combinatie met aanvullende informatie om zo de lezer is staat te stellen zelf zijn mening te vormen. (EVZ)

Het relaas

Twee jonge Belgische studentes toegepaste psychologie die hun eindstage deden in de Peruaanse Cuzco adopteerden midden maart katje Lee uit een kattencafé dat door het uitbreken  van  CORONA moest sluiten. Ze lieten ter plaatse de kater chippen en vaccineren tegen RABIES (hondsdolheid). Maar de verplichte quarantaine van drie maanden in het land van herkomst, zoals voorgeschreven wordt door het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) werd afgebroken door hun vervroegde repatriëring naar België naar aanleiding van CORONA. 

 

Eind maart vroegen ze de toestemming bij het FAVV om het katje toch naar België mee te nemen. Gezien de onzekere geschiedenis van de kat en het feit dat Peru een hoog-risicoland is voor hondsdolheid, en er geen afdoende bewijzen konden voorgelegd worden dat Lee beschermd was tegen rabiës, kon het FAVV geen uitzondering op de invoervoorwaarden verlenen. Ook de Belgische ambassade gaf geen toestemming voor het invoeren van de kat.

De Raad van State heeft later het FAVV gelijk gegeven in deze beslissing.

 

Ondanks dit verbod en de verschillende alternatieven die het FAVV aan de vrouw heeft geboden, werd katje Lee door de eigenares meegesmokkeld in een militair (?) vliegtuig vanuit Peru naar België. Aangezien er niet aan alle voorwaarden werd voldaan, bestaat er dus een kans dat katje Lee besmet is met hondsdolheid.

 

In principe zijn er dan drie mogelijkheden om tegemoet te komen aan de strenge voorwaarden ter bestrijding van hondsdolheid:

A/ Katje Lee wordt teruggestuurd naar het land van herkomst;

B/ Katje Lee wordt in België in quarantaine geplaatst voor een periode van 6 maanden;

C/ Katje Lee moet naar een dierenarts om het te laten inslapen.

 

Terugsturen naar het land van herkomst kan echter niet en voor dit specifieke soort van quarantaine is er geen aangepaste infrastructuur in België. Daarom gaf het FAVV de opdracht om katje Lee tegen uiterlijk 11 mei te euthanaseren met een opgelegde dwangsom als niet aan de voorwaarden werd voldaan.  Ook voor de FAVV is euthanasie de laatste optie: in 2018  werden van de 183 dossiers slechts 13 honden en katten ingeslapen (7%)  en in 2019 waren dat er 10.

Deze beslissing van het FAVV lokte een storm van protest uit van dierenvrienden, organisaties van dierenwelzijn, en op een petitie om te voorkomen dat Lee een spuitje zou krijgen hebben reeds tienduizenden ingetekend. Zelfs in de media wordt campagne gevoerd door bekende Vlamingen om katje Lee in leven te laten.

 

Daartegenover kunnen anderen (waaronder veel wetenschappers) geen begrip opbrengen voor sympathisanten van iemand die bewust de wet overtreed en in tijden van Corona regels ter voorkoming van een nog veel gevaarlijker virus voor mens en dier bewust negeert.

 

Een rechter in kortgeding heeft de opgelegde dwangsom van het FAVV verworpen en de uitspraak uitgesteld tot 29 mei. Intussen heeft de eigenares tot de uitspraak van 29 mei een onderduikadres voor het katje gevonden.

Dit is de voorlopige stand van zaken, in afwachting van de uitspraak van de rechter.

Wat is hondsdolheid ?

Hondsdolheid (of Rabiës) is een besmettelijke ziekte die wordt overgedragen van dier op mens of omgekeerd. De overdracht gebeurt via een virus in het speeksel. De besmetting kan plaatsvinden als u wordt gebeten, gekrabd, gelikt of als u in aanraking komt met de wonde van een besmet dier. Dit virus is bovendien zeer verraderlijk: het kan worden overgedragen zonder dat het dier ook maar enig symptoom vertoont!

Behalve het feit dat het zes maanden kan duren vooraleer de eerste symptomen verschijnen, bestaat er geen enkele test waarmee hondsdolheid kan worden gedetecteerd bij levende dieren. Daardoor wordt de diagnose te laat of zelfs helemaal niet gesteld. Volgens prof. Steven Van Gucht, specialist in deze materie, is dit het meest dodelijke virus ter wereld.

 

Door strenge maatregelen m.b.t. vaccinatie en invoer van dieren uit het buitenland, is hondsdolheid in Europa quasi uitgeroeid. In de late jaren '90  waren in Europa, waaronder België, nog veel gevallen van hondsdolheid. Na heel wat inspanningen van de overheden werd België in 2001 hondsdolvrij verklaard. Hieronder toch enkele cijfers op wereldvlak.

  • Hondsdolheid maakt elk jaar meer dan 55.000 dodelijke slachtoffers ter wereld, voornamelijk in Azië en Afrika maar ook in Zuid-Amerika. Meer dan 150 doden per dag.

  • De ziekte komt voor in meer dan 150 landen en gebieden.

  • Honden zijn verantwoordelijk voor 99 % van de dodelijke gevallen van hondsdolheid bij de mens.

  • Elk jaar worden in de hele wereld meer dan 15 miljoen mensen onmiddellijk na de blootstelling behandeld, om de ontwikkeling van hondsdolheid te voorkomen. Zonder vaccin binnen de 48 uur komt men te overlijden.

Voor meer informatie over hondsdolheid vindt u hieronder de weblinks van:

- het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV)

https://www.onderdeloep.be/u-wilt-uw-huisdier-beschermen-tegen-hondsdolheid-wij-ook

- de Werelgezondheidsorganisatie (WHO)

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies.

bottom of page