top of page

Gent, 23/01/2016

Weer en klimaat zijn van enorme betekenis voor de verspreiding en het functioneren van planten en dieren, zowel voor populaties als voor levensgemeenschappen. 

Een turf van 229 blz. vol waardevolle informatie over de invloed van vegetatie en fauna op het klimaat. Vooral de toelichting over de werking van bossen bewijst dat we met het verbranden van biomassa veel schade berokkenen aan het klimaat.  

bottom of page