top of page

Jurgen Gielen  18 oktober 2019

Onderstaande tabel maakt deel uit van Binnenmilieubesluit - Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnemilieu

De tabel bestaat uit drie delen

1° biotische factoren

2° fysische factoren

3° chemische factoren 

Wij werken momenteel aan een document ter attentie van de Vlaamse bevolking. Wanneer dit klaar is wordt deze pagina verder afgewerkt.

Tabel biotische en fisische richttwaarde
bottom of page