Jurgen Gielen  18 oktober 2019

Onderstaande tabel maakt deel uit van Binnenmilieubesluit - Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnemilieu

De tabel bestaat uit drie delen

1° biotische factoren

2° fysische factoren

3° chemische factoren 

Wij werken momenteel aan een document ter attentie van de Vlaamse bevolking. Wanneer dit klaar is wordt deze pagina verder afgewerkt.

© Copyright.
  • YouTube
  • Facebook