top of page

10 december 2019

Beleidsverantwoordelijken hebben nagelaten om de belangrijkste bron van vervuiling in Vlaanderen aan te pakken. Wij hebben twee grafieken toegevoegd aan deze pagina om jullie duidelijk te maken wie in Vlaanderen verantwoordelijk is voor de luchtvervuiling.  10 % van de Vlaamse bevolking heeft klachten over houtrook. Houtrook veroorzaakt 6% van de totale ziektelast in Vlaanderen.

De bronrapporten staan op deze site. Wij nodigen jullie uit om er kennis van te nemen.

bottom of page