top of page

10 december 2019

Beleidsverantwoordelijken hebben nagelaten om de belangrijkste bron van vervuiling in Vlaanderen aan te pakken. Wij hebben twee grafieken toegevoegd aan deze pagina om jullie duidelijk te maken wie in Vlaanderen verantwoordelijk is voor de luchtvervuiling.  10 % van de Vlaamse bevolking heeft klachten over houtrook. Houtrook veroorzaakt 6% van de totale ziektelast in Vlaanderen.

De bronrapporten staan op deze site. Wij nodigen jullie uit om er kennis van te nemen.

Overzicht van milieuschadekosten van diverse technieken van verwarmingstoestellen in euro’s per GJ geleverde warmte: meest moderne toestellen.

Het gebruik van hout als middel voor woningverwarming is in zijn totaliteit verantwoordelijk voor ongeveer 50% van de totale milieuschadekosten (en 60% van de milieuschade door de directe emissies). Dit ondanks het feit dat houtstook maar wordt toegepast in 1,6% van de huishoudens als hoofdverwarming en in 19,1% van de huishoudens als bij- of sfeerverwarming.

Op basis van deze cijfers en de voorkomens van de diverse technieken in de Vlaamse huishoudens, is een inschatting gemaakt van de totale milieuschadekosten in Vlaanderen. In 2015 bedroeg de totale milieu-schadekost ten gevolge van woningverwarming in Vlaanderen 2,6 miljard, waarbij 2,1 miljard het gevolg is van directe emissies en ongeveer 0,5 miljard het gevolg van de in dit onderzoek onderzochte indirecte emissies. In figuur 3 is de verdeling van de totale kosten over emissiestoffen te zien, en in figuur 4 de verdeling over energiedragers. De grootste oorzaak van de milieuschadekosten betreft emissies van fijn stof (PM2,5) die ongeveer 38% van de berekende milieuschadekosten beslaat voor de totale emissies. Daarnaast is ook CO2 belangrijk voor ongeveer 27% van de totale milieuschadekosten. Maakt deel uit van.

Emissiewinst.jpg
WGO grafiek.JPG
chart.jpeg, bijlage milieuschadekosten.2
bottom of page