top of page

27 juli 2020  Jurgen Gielen

HOUTVERKOPEN  

Jaarlijks wordt er in de Vlaamse openbare bossen meer dan 220.000 m³ hout verkocht en geëxploiteerd. De verkoop van het hout gebeurt via jaarlijkse openbare houtverkopen. Via een houtcataloog wordt het hout aangeboden.

Onderaan deze pagina vinden jullie het volledige dossier van juni 2020 met alle openbare aanbestedingen, de aard van de houtkap, de hoeveelheid en de motivatie. Het handelt zich in 2020 om ongeveer 100.000 volgroeide bomen. 

Helemaal hilarisch wordt het als je kennis neemt van de vergunningen. Daarin staat dat deze houtkap het bos oppervlak niet mag verminderen.

5° de kapping mag in geen geval leiden tot een vermindering van de bosoppervlakte.

https://www.natuurinvest.be/houtverkopen/houtverkopen-overzicht

Verder kunnen we jullie ook meegeven dat dit verdienmodel ondersteunt wordt door de 

Bond Beter Leefmilieu, welke beschikt over een promotieteam dat openbare besturen probeert te overtuigen om hun gebouwen te verwarmen met bomen uit hun eigen gemeente of stad. Zie volgende link.

Een andere veel gelezen motivatie roept al evenveel vragen op. 

De eindkap betreft geen ontbossing maar een kapping met herbebossing, bestaande uit een kunstmatige heraanplant in combinatie met spontane bebossing, in het kader van omvormingsbeheer naar een inheems bostype met bijhorende hogere natuurwaarden dat van nature op deze standplaats voorkomt. Door de ingreep wordt een versnelde omvorming gerealiseerd. Door niet te kappen kunnen de biodiversiteitsdoelen voor dit gebied niet binnen een redelijke termijn gehaald worden

Wat zouden jullie ervan denken als we in Vlaanderen onze woningen zouden renoveren in functie van de klimatologische omstandigheden van de middeleeuwen?

Brandhoutweb als bron van luchtvervuiling in Vlaanderen.

Wie een beetje kennis heeft van luchtvervuiling weet dat houtverbranding de belangrijkste bron van luchtvervuiling is in Vlaanderen. Wij stelden met verbijstering vast dat op de website van natuurinvest een link te vinden was naar een commerciële website waar iedereen brandhout kan kopen afkomstig uit Vlaamse natuurgebieden en privé bossen. 

https://www.natuurinvest.be/houtverkopen/brandhoutweb

https://www.brandhoutweb.be/

Uit een hinderpeiling blijkt een toename van overlast ten gevolge van particuliere houtverbranding steeg van

4.3% (2004) → 7.4% in 2013 tot meer dan 450.000 Vlamingen welke hinder van rook uit de schoorsteen van hun buren ondervinden.  Wij ontvingen een mail waarin door de VMM bevestigd wordt dat hun aantal in 2018 al gestegen was tot 10,4%. Omgerekend naar 2020 zijn dat 700.000 klachten en dus 2.400.000 burgers.

 

Dit resulteert op zijn beurt in een kost van 4 miljard euro in de sociale zekerheid. 7.5 miljard voor het Belgisch grondgebied, en om en bij de 8.000 doden per jaar.

Wie zich de moeite doet om nog wat verder te lezen zal verstelt staan van de gevolgen. Houtverbranding veroorzaakt Astma welke behandeld wordt met cortisone puffers. Cortisone neutraliseert de werking van de witte bloedcellen en dus het immuun systeem. De gevolgen in relatie tot het coronavirus kan al raden. Het nieuwe corona vaccin stimuleert het immuunsysteem, terwijl houtverbranding het tegenovergestelde veroorzaakt. 

Vlaanderen blinkt duidelijk uit in diversiteit, we hebben de keuze tussen stikken door corona of -houtrook.

Toen wij in 2019 een paper publiceerden waarin de verantwoordelijke Vlaamse overheidsdiensten opgesomd zijn welke hulp kunnen bieden aan slachtoffers van houtrook immissie, ontvingen wij volgende brief van Wouter Beke.

Waar kappen onze houthakkers?

Hospicegoed, Kwekerij INBO, Doolaag, Duinbos-Vlissegem, De Doornpanne, De Oosthoekduinen, Buggenhoutbos, Berlarebroek, Stropersbos, Steenbergen, Kloosterbos, Kleibos Lebbeke, Dreefbos, ENR Vlassenbroekse Schorren, Wijnendale, Parochieveld, Zorgvliet, Militair domein Ursel, 
Vloethemveld, Drongengoed, Edewallebos, Kampveld, Poversbeek, Laarbeekvallei, Hazewinkel, Zuiden Fort, Noorden Fort, De Heyde, Graafschap, Robbroek, Noordheuvel, Horendonkse Bossen, MD Klein Schietveld, West-Beersgat, Vallei van de Tappelbeek, Zoerselbos, Kalmthoutse Heide 

Interessante links:


www.bosforum.be   – Ontwikkeling van een lange termijn-visie op bos in Vlaanderen 


www.inverde.be– Experise en opleidingen in de groensector 


www.natuurenbos.be  – Vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en bos


www.bosenhoutbeurs.be – Tweejaarlijks event van de bosgroepen


www.ecopedia.be – Kennisplatform rond natuur, groen en bosbeheer


www.privaatbeheer.be – Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos: Intermediair tussen oveheid en private beheerders


www.landelijk.vlaanderen – Belangenvereniging voor land- bos en natuureigenaars


www.oewb.be/la-cellule-d-appui-a-la-petite-foret-privee – Waalse tegenhanger van de bosgroepen


www.srfb.be/nl/ – Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij


www.pefc.be – PEFC: Certificatiesysteem voor duurzaam bosbheer en verantwoordleijke voor het PEFC-label.

bottom of page