top of page

Jurgen Gielen 23 september 2019

Vlaanderen 2000 - 2016

Het milieubeleid in Vlaanderen heeft de voorbije 16 jaar gefaald. We evolueerden van een negatieve naar een positieve uitstoot. Het is duidelijk dat er verkeerde accenten gelegd worden. Het loopt fout inzake bosbeleid, gebruik akkerland en bebouwing. Dat zijn aspecten die we in de hand hebben en welke weinig kosten.

Evolutie uitstoot broeikasgassen-2.JPG
Evolutie uitstoot broeikasgassen.JPG
bottom of page