top of page

De Greendeal houtverbranding - Knotteams

Het is eindelijk officieel bekend. In het kader van de Greendeal, meer bepaald op blz. 5 staat letterlijk dat de bomen langs Vlaamse wegen gekapt worden met als doel verbrand te worden. Dit is het milieu- en energiebeleid welke de Vlaamse regering vooropstelt om het klimaat te redden.

De Vlaamse overheid financiert in dat opzicht speciale knotteams.

87% van het fijn stof uit huishoudelijke verwarming wordt gegenereerd door houtverbranding.

 

Verder staat in de Greendeal op blz. 11 het volgende:

 

Artikel 5. Inspanningsverbintenis

 

De Green Deal huishoudelijke houtverwarming is een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis tussen de partijen die het document ondertekenen.

 

De Partijen komen bovendien overeen dat de afspraken opgenomen in de Green Deal huishoudelijke houtverwarming niet in rechte afdwingbaar zijn.

 

De Partijen engageren zich ertoe om gedurende de termijn van de Green Deal huishoudelijke houtverwarming samen te werken aan de succesvolle uitvoering ervan.

 

Op onderstaande reeks foto's ziet u het resultaat


https://www.lne.be/…/files/GDHoutverwarming-document_def.pdf

bottom of page