top of page

Jurgen Gielen - 06 november 2019

Toen ik in Afrika werkte, verbleef ik regelmatig in het oerwoud. Ik heb tijdens mijn verblijf ook letterlijk deel uitgemaakt van food chain. Gelukkig dat ik toen nogal naar de magere kant was. Tijdens die periode heb ik de eer gehad om "DE EXPERTE" in natuurbeheer in haar volle glorie ontmoeten. Na een nederige knieval,  en eens terug in Europa wist ik dat we de natuur met rust moeten laten. Met boomzagen en houtkachels doe je niet aan natuurbeheer. Zaden worden door vogels verspreid en spoorelementen zweven door de lucht. Biodiversiteit is een onderdeel van Moeder Natuur en daar moeten wij respect voor leren hebben.

Onderzoek kaalslag Drongengoedbos

De voorbije week doken op sociale media beelden op van een ware kaalslag in het Drongengoedbos .

In het kader van een transparante communicatie hebben wij dinsdag contact op genomen met medewerkers van het ANB (Agentschap natuur en bos). Tevens hebben wij op enkele pagina's waaronder Velt gepolst naar de reacties bij de bevolking. 

Hieruit blijkt dat er twee verschillende opinies circuleren. 

Natuur- en bosbeleid in functie van biodiversiteit

Natuur- en bosbeleid in functie van CO2

Beide staan momenteel tegenover elkaar. 

De verontwaardiging bij de medewerkers en lezers van het Burgerplatform en op sociale media, voor de enorme kaalslag is dermate groot dat wij beslist hebben om dit dossier te onderzoeken.

 

In de komende dagen zal een vraag om inlichtingen verzonden worden naar  ANB. Wij zullen in eerste instantie het hele dossier opvragen ten einde na te gaan of de ingreep in het Drongengoedbos in evenwicht is met de huidige klimaaturgentie.

Dhr. Kurt De Meulemeester, adviseur van ANB  verklaarde op Velt dat er droge heide aangelegd wordt. 

 

Toen wij vroegen wat de CO2 opname capaciteit is van droge heide t.o.v. bos kregen wij van

een Facebooklezer het volgende hallucinante antwoord: 

Natuurgebieden dienen voor biodiversiteit, niet voor CO2 opname.

Of bovenstaande reacties representatief zijn voor het beleid bij ANB maakt het voorwerp uit van ons onderzoek.

Wij onderkennen het belang van biodiversiteit, maar we zijn van mening dat ingrepen in onze bossen met de grootste voorzichtigheid, en professionele kennis moeten uitgevoerd worden. De bescherming van gezonde bomen, zou een absolute topprioriteit moeten zijn.

In dat opzicht verwijzen wij naar https://www.burgerplatform.vlaanderen/bomen-en-communicatie.

Iedereen weet dat Vlaanderen voor de berekening van het gerealiseerde aandeel van  hernieuwbare energie de houtverbranding in kachels en haarden meerekent. Dat kan een drijfveer zijn om zoveel mogelijk gezonde bomen ter verhakselen tot brandhout. Wat met de milieuvervuiling?

Medewerkers van Natuurpunt stigmatiseerden, de kritisch denkende burgers als "boomknuffelaars"

Hieronder de officiële uitleg welke wij gevonden hebben op Wikipedia

Het Drongengoedbos is het grootste bos van de provincie Oost-Vlaanderen. Het bos is 750 hectare groot en ligt vooral op het grondgebied van Ursel (Aalter)[1]. Het Drongengoedbos is Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied 'Bossen en heiden van Zandig Vlaanderen: oostelijk deel' (BE2300005). Een groot stuk van het bos is ontstaan door aanplantingen in de negentiende eeuw op een oud heidegebied, het Maldegemveld. Nu is Natuurpunt bezig een deel van het Drongengoedbos terug in zijn oorspronkelijk staat te herstellen. Vroeger was het grotendeels heide en venen en die worden nu terug aangelegd. Het Drongengoedbos maakt deel uit van het 'Landschapspark Drongengoed'.

Het terrein ligt in het Meetjesland tussen KnesselareUrsel en Maldegem, en is deels in privaat bezit, en deels militair terrein. Een ander deel is eigendom van het Vlaamse Gewest (Agentschap voor Natuur en Bos).

bottom of page