top of page

Vlaamse ecosystemen omgezet in fijnstof met  de hulp van de

Bond Beter Leefmilieu

Onderstaande pdf illustreert hoe belangen organisaties te werk gaan. Openbare besturen worden aangezet tot het kappen van hun openbaar groen ten behoeve van zogenaamde hernieuwbare energie.

Duizenden Vlamingen stellen zich vragen over het nut van het massaal omhakken van bomen langs snel- en gewestwegen. Er kwam nooit een valabel antwoord van het Vlaams gewest. Wij hebben een onderzoek ingesteld naar de motivatie voor die ontbossing en kwamen uit op deze presentatie.

 

Wanneer je goed leest dat zal je kunnen vaststellen dat openbare besturen aangezet worden om hun openbare gebouwen te verwarmen op hout. De houtkap in Vlaanderen is het gevolg van die overschakeling, en dat is zichtbaar langs onze wegen

De gevolgen op lange termijn zijn niet te overzien.

Bomen hebben een afkoelende werking, waardoor de temperatuur van het asfalt op onze wegen lager wordt. Dat leidt tot verminderd gebruik van de airco, verminderd de spoorvorming, verlaagt het brandstofverbruik. In de komende jaren zal Vlaanderen miljarden euro moeten investeren in herstel van wegeninfrastructuur als gevolg van het massaal omhakken van bomen langs gewest- en autosnelwegen.

Uit onderzoek blijkt intussen dat de energie welke een boom door verdamping, per seizoen onttrekt aan de atmosfeer,  hoger is dan zijn calorische waarde als brandhout. Het is een aspect  dat totaal over het hoofd gezien werd, en welke de CO2 neutraliteit van houtverbranding compleet onderuit haalt. 

 

Vlaanderen zal zijn klimaat doelstellingen niet halen als de Vlaming blijft vasthouden aan zijn houtkachel.

 

Kijkt u eens naar onderstaande grafiek. Het aandeel van fijnstof door huishoudelijke houtverbranding is 3,35 keer groter dan verkeer en 3,61 keer groter dan industrie. Wij verstoken in Vlaanderen 4,5 miljoen ton hout. De export van fijn stof vanuit Vlaanderen naar het buitenland is dubbel zo hoog, als de import ervan uit het buitenland.

Aantekening 2019-12-22 141936.png

?

bottom of page