top of page

Zeveneken-dorp onthoofd

Vlaamse openbare besturen, hakken in samenspraak met belangengroepen al hun openbaar groen om, ten einde het te versnipperen tot brandhout. Ook de Bond Beter Leefmilieu ondersteunt het kappen van bomen langs Vlaamse wegen. Op onze site kunnen jullie hierover meer informatie terugvinden. De bomen in Zeveneken-dorp werden om die reden gerooid. Al in 2010 wist het stadsbestuur dat kleine ingrepen de bomen konden redden. De voorstanders van de houtkap hebben hun zin en kunnen zich wegsteken achter het feit dat het exoten waren. Met de stijging van de temperatuur op aarde zullen we per definitie geconfronteerd worden met migratie van exotische planten en dieren. We zouden ons hier beter op voorbereiden. Bomen zorgen voor de instandhouding van het grondwaterniveau. Ze onttrekken per seizoen meer warmte aan de omgeving dan hun calorische waarde aan brandhout. Houtverbranding is CO2 positief en is de belangrijkste oorzaak van luchtvervuiling in Vlaanderen. 

 

In veel Europese landen worden dergelijke bomen behouden en wanneer het niet anders kan verplaatst. Vlaanderen wil zijn hernieuwbare energiedoelstellingen halen door openbaar groen langs Vlaamse wegen te verhakselen tot brandhout. 

 

De onthoofding van het dorpsgezicht van Zeveneken geschiedde onder het gezag van Burgemeester Yves Deswaene 

 

Bewoners van Zeveneken mogen hun rapporten en tekstmateriaal aan ons doorzenden. We zullen het op deze site centraliseren. 

bottom of page