top of page

Neem kennis van onze opmerkingen

Nu de resultaten bekend zijn van dit project wordt het bewijs geleverd dat de slotnota welke deze week gepubliceerd werd door Intelligent Mobiel op een correcte wijze verwoord dat we onze mobiliteit en circulatie moeten herzien op Vlaams niveau. Als Burgerplatform hebben wij er steeds naar gestreefd om samen te werken. Spijtig dat dit met het huidige stadsbestuur niet gelukt is. De NO2 vervuiling uit verkeer is natuurlijk maar een klein onderdeel  van de vervuiling. Fijn stof is de belangrijkste bron en daarin speelt houtverbranding een de belangrijkste rol. In Gent ligt dit onderwerp vooral bij partij GROEN en het Gents Milieufront heel gevoelig, zij zetten in op houtverbranding als CO2 neutrale energiebron, met als gevolg, duizenden slachtoffers per jaar. Dat geen van beide organisaties met een woord rept over deze bron van vervuiling is veelzeggend voor de hypocriete milieupolitiek welke in Gent gevoerd wordt. 

Ook deze winter zullen duizenden fietsers en voetgangers in Gent vergiftigd worden door de cocktail van kankerverwekkende stoffen welke zich in houtrook bevindt. Deze stoffen reageren in onze atmosfeer met de polluenten uit verkeer. We weten zeer weinig over deze chemische reacties. Uit de zwijgzaamheid van PARTIJ GROEN mogen we afleiden dat het zich om een enorm probleem handelt welke de electorale basis van de partij doet daveren op haar grondvesten.

Hieronder vindt u een lijst van chemische stoffen welke in houtrook voorkomen uitgedrukt in gram/kilo

Dit is de heerlijke geur van houtrook

Ethane 0.735     Ethylene 2.245     Acetylene 0.562     Coronene     Propane 0.179     Propene 0.622

 

i-Butane 0.014   n-Butane 0.028    Butenes 0.596     Pentenes 0.308     Benzene 0.969     Toluene 0.365

 

Furan 0.171     Methyl Ethyl Ketone 0.145     2-Methyl Furan 0.328     2,5-Dimethyl Furan 0.081

 

Furfural 0.243     o-Xylene 0.101     PAH total <0.250     Acenaphthene 0.005    Acenaphthylene 0.016

 

Anthracene 0.005     Benzo(a)anthracene <0.0005     Benzo[a]pyrene 0.003     Benzo(e)pyrene 0.001

 

Benzo[b]fluoranthene 0.004     Benzo[k]fluoranthene <0.001     Benzo(g,h,i)fluoranthene 0.014

 

Benzo[g,h,i]perylene 0.028     Benz[a]anthracene <0.001     Dibenzo[a,h]anthracene 0.004

 

Biphenyl 0.011     Chrysene 0.005     7,12-Dimethylbenz(a)anthracene 0.002     Fluoranthene 0.004

 

Fluorene 0.007     Indeno[1,2,3,cd]         pyrene 0.010     12-Methylbenz(a)anthracene 0.001

 

9-Methylchlolanthrene 0.002     3-Methylchlolanthrene <0.0005     1-Methylphenanthrene 0.015

 

Naphthalene 0.072     Nitronaphthalene BDL     Perylene 0.001     Phenanthrene 0.059     Phenanthrol BDL

 

Phenol <0.001    Pyrene 0.004

Alle bovenstaand stoffen zijn kankerverwekkend. In de meest optimale omstandigheden stoten nieuwe modellen houtkachels 400% meer uit dan de WGO norm voor fijn stof, en dit in de meest optimale omstandigheden. In de praktijk mag je rekenen op een meer uitstoot van 800 tot 1000%. 

Burgers die met deze vorm van vervuiling geconfronteerd worden kunnen in Gent nergens terecht, onder leiding van Tine Heyse werd het bouwkundig reglement van de stad Gent zodanig aangepast dat een houtkachel schouw tot 4 meter van een raamopening mag uitmonden, tegenover 10 meter voor een dampkap. Zie art 8 en 8 bis blz. 24 en 25 van het reglement

Zolang de emissie van houtkachels niet aangepakt wordt kunnen wij in Vlaanderen geen vooruitgang boeken op het vlak van luchtkwaliteit.

https://www.burgerplatform.gent/jaarrapport-vmm-2017

https://docs.wixstatic.com/ugd/7ec7eb_c52bcf31317c4e6aa8b618d9c73ca4ff.pdf

bottom of page