top of page

Scoort de luchtkwaliteit echt beter door de invoering van het Gentse Circulatieplan?

13/09/2018

 

Twee weken terug poneerde de Schepen van Mobiliteit, Filip Watteeuw, dat dankzij de invoering van het Gentse circulatieplan de luchtkwaliteit in het Gentse merkelijk verbeterd was, zelfs boven het Vlaams gemiddelde. 

 

Vorige uitspraken indachtig, die na onderzoek meestal met een grote korrel zout moesten genomen worden, hebben wij besloten dit toch ook maar eens te checken.

Onze onderzoeker heeft op basis van de beschikbare meetpunten van de Vlaamse Milieu maatschappij (VMM) in het Gentse de luchtkwaliteit op jaarbasis vergeleken. Daarnaast is dit resultaat op dezelfde basis vergeleken met deze van enkele andere meetpunten in Vlaanderen. Meer bepaald Sidmar in de Gentse haven (industriële omgeving), Borgerhout (de Antwerpse Ring) en Sint-Agatha Berchem (stedelijk gebied aan Brusselse Ring).

 

Hieronder vindt u de werkwijze en de resultaten van dit onderzoek, samen met enkele adviezen gericht aan onze beleidsverantwoordelijken om een duurzaam en milieubewust mobiliteitsbeleid te ontwikkelen.

bottom of page