In onderstaand rapport vinden jullie tabellen over het waterverbruik nodig voor de teelt van gewassen en het kweken van dieren.