top of page

WIE ZIJN WIJ EN WAAROM DIT PLATFORM?

WAAROM?

Burgerplatform Gent en Burgerplatform Vlaanderen zijn het initiatief van burgers die vaststellen dat het beleid er steeds minder in slaagt om voor de huidige, maatschappelijke uitdagingen (klimaat, energie, milieu, migratie, mobiliteit, huisvesting, ...) adequate oplossingen te bieden.  De steeds luider klinkende oproep voor een betere verdeling van de lasten, het gebrek aan handhaving van milieuoverlast en meer aandacht voor het klimaat bewijzen de toenemende onvrede bij veel burgers over het gevoerde beleid en het aftakelen van het democratisch bestel.

 

De oorzaken van deze evolutie zijn veelvuldig en kan iedereen voor zichzelf invullen. Enerzijds draagt de maatschappij in zijn geheel ertoe bij dat we op een punt komen waar onze manier van leven grondig zal moeten bijgestuurd worden. Anderzijds zijn de hiervoor vermelde materies zo complex en verweven, dat sloganeske uitspraken over oplossingen niet zullen voldoen, maar een wetenschappelijk gefundeerde en integrale aanpak met een visie op lange termijn noodzakelijk is.

 

HOE?

Na de ervaringen met de invoering van het Circulatieplan in Gent en het politiek negeren van onze oproep omtrent de zware gevolgen van houtverbranding voor de volksgezondheid, zijn we van oordeel dat ruim sensibiliseren van iedereen, zowel bevolking, bedrijfsleven als beleid, kan bijdragen tot het bekomen van een draagvlak voor een gedragswijziging.

 

Vanuit de lokale bevindingen (Burgerplatform Gent) die men meestal kan projecteren op een veel ruimere schaal (Burgerplatform Vlaanderen) is het de bedoeling om objectieve informatie, gerelateerd aan bovenvermelde uitdagingen, te verspreiden. Dit kan gaan van het publiceren van persberichten en eigen studies, het organiseren van bevragingen, het kritisch analyseren van sommige beslissingen, het overleggen met betrokkenen, het promoten van aanverwante initiatieven...

 

Deze informatie proberen we zo overzichtelijk en helder mogelijk weer te geven om een ruim publiek te bereiken. De verspreiding gebeurt via sociale media, deze website of rechtstreeks gericht aan alle direct betrokkenen waaronder besturen op alle niveaus, politieke partijen, organisaties, instellingen, pers, academici, individuen, ...

 

RESULTATEN.

Intussen zijn we al vier jaar actief en heeft dit geresulteerd in meer dan 250 artikels en studies, met een ruim lezersbereik (meer dan 50.000) en duidelijke interesse (zie “Welke rubrieken genieten de voorkeur van onze bezoekers?”). Aangezien we meestal in het Nederlands publiceren, zijn naast Gent de lezers over gans Vlaanderen en Brussel verspreid. 5% van de bezoekers zijn afkomstig uit 65 landen.

 

WIE?

Voorlopig zijn wij, ondertekenaars, zowel de bedenkers als uitvoerders. We behoren tot geen enkele politieke partij of andere organisatie. We werken voorlopig zonder enige vorm van vergoeding of subsidie, maar een structuur met meer medewerkers, middelen en samenwerkingsverbanden is de ambitie.

 

Alle vormen van inbreng en medewerking, in zoverre ze de doelstellingen van dit platform kunnen dienen, zijn welkom. Dit kan van gratis lidmaatschap met regelmatige info tot het leveren van bijdragen of andere vormen van samenwerking (zie contactformulier).

 

Voor Burgerplatform Vlaanderen en Gent

 

Jurgen Gielen (technicus), Feng Mei (ing. Thermodynamica) en Eddy Vanzieleghem (architect)

bottom of page