top of page

Sources of the PM10 aerosol in Flanders, Belgium, and  re-assessment of the contribution from wood burning

Toen in  Science of The Total Environment een rapport (Sources of the PM10 aerosol in Flanders, Belgium, and re-assessment of the contribution from wood burning) opdook, met de naam van  professor Willy Maenhout van de universiteit Gent, besloten wij om contact op te nemen.

Van februari 2010 tot februari 2011 werden tegelijkertijd elke 4e dag om 7 uur PM10 aerosolmonsters genomen in monitoring sites in Vlaanderen, België. Twee van de sites (d.w.z. Borgerhout en Gent) hadden een stedelijke achtergrond locaties; één (d.w.z. Mechelen) een achtergrond in de voorsteden en de andere vier (d.w.z. Hamme, Lier, Retie en Houtem) landelijke achtergrondlocaties, waarbij Hamme en Lier naar verwachting met name zouden worden getroffen door verbranding van biomassa. De bemonstering werd gedaan gedurende 24 uur. Na bemonstering werd de PM10-massaconcentratie bepaald door wegen; organische en elementaire koolstof (OC en EC) werden gemeten door thermische-optische transmissie-analyse en de verbranding van hout tracers levoglucosan, mannosan en galactosan werden bepaald met behulp van gaschromatografie / massa spectrometrie.

H I G H L I G H T S

 

A one-year study with 7 sampling sites and a total of 644 daily PM10 samples.


► PM10 mass, elemental carbon, organic carbon (OC), and 3 anhydrosugars determined.
► Wood burning in Flanders appears to be a regional scale phenomenon.
► Wood burning is an important contributor to the PM10 OC and PM10 mass in winter.
► Less wood burning would help in complying with the European air quality legislation.

Afb-google earth.png

Kaart met locatie van in het rapport vermelde meetstations 

bottom of page