top of page

Gent, 22/02/2020

Afbeelding1.png

Mogelijke complicaties bij inhalatie van cortisone in relatie tot coronavirus

Het corona virus is de voorbije weken niet uit het nieuws geweest.

Het corona virus komt binnen in het lichaam via de ademhaling.

Het verband tussen het coronavirus en houtverbranding zal misschien niet voor iedereen duidelijk zijn, en dat komt in de eerste plaats door het gebrek aan informatie over de gevolgen van blootstelling aan houtrook.

Houtrook is net zoals tabaksrook niets anders dan een giftige aerosol en bevat bestanddelen die Astma en COPD veroorzaken. COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Astma is een ontsteking van de longen. Bij astma is de ontsteking blijvend. Dit betekent dat er altijd kleine ontstekingen aanwezig zijn in de longen. Meer info

Beide aandoeningen worden behandeld met puffers, in bepaalde puffers zit cortisone vanwege de ontstekingsremmende eigenschappen. Wat veel patiënten echter niet weten, is hoe dat in zijn werk gaat.

 

Cortisone onderdrukt de werking van de witte bloedcellen. De witte bloedcellen maken deel uit van het afweersysteem. Het afweersysteem, ook wel immuunsysteem genoemd, beschermt het lichaam tegen infectieziekten door binnendringende micro-organismen zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten.

 

De behandeling met cortisone puffers maakt deze groep burgers dus meer vatbaar voor  longontstekingen en infecties. En  dus extra kwetsbaar voor het corona virus. Meer info

Ieder jaar worden in Vlaanderen 680.000 klachten neergelegd bij verschillende administraties vanwege hinder door houtrook. We mogen ervan uitgaan dat dit betrekking heeft op ongeveer 2.2 tot 2.5 miljoen Vlamingen.

Doordat er in Vlaanderen geen draagvlak is voor de bescherming van de burgerbevolking tegen houtrook. Komt dit aspect van gezondheidsrisico’s niet aan bod in de door politici gecontroleerde media. Wij kunnen dus  niets anders doen dan de bevolking voorlichten over de nadelen van het gevoerde beleid.

De overheid zou vanwege de mogelijke uitbraak van het coronavirus de houtverbranding moeten opschorten zodat het gebruik van puffers kan verminderd worden. Dat komt het immuunsysteem ten goede en kan in geval van een uitbraak van het coronavirus duizenden Vlamingen behoeden voor infectie. 

Burgers die momenteel puffen raden wij aan om onmiddellijk contact op te nemen met hun huisarts

Virussen, bacteriën en schimmels verspreiden zich via vocht in ademlucht of aerosols, meer info kan je lezen in onze studie over houtrook immissie. Vermijd afgesloten plaatsen en draag ademhalingsbescherming. 

Het minimaliseren van verplaatsingen is noodzakelijk.

bottom of page