top of page

18 januari 2018

ConnecTravelling
Optimalisatie mobiliteit in Vlaanderen

Na een grondige studie van het Gents circulatieplan komen wij tot de vaststelling dat circulatie- en mobiliteitsplanning een regionale aanpak vergt. Wij hebben een voorontwerp van oplossing uitgewerkt op basis van de allerlaatste stand van de techniek. Dit voorontwerp is in januari besproken met een kabinetsmedewerker van de Vlaamse overheid. 

bottom of page