top of page

Van: Jurgen Gielen [mailto:woodsmoke@proximus.be]
Verzonden: woensdag 8 februari 2017 11:46
Aan: 'ottogracht@academiegentbrugge.be'
Onderwerp: Baudelokaai

 

Gent, 08/02/2017.

 

 

Geachte Mevrouw Mijnheer

 

 

Ik vertegenwoordig een organisatie welke zich tot doel stelt om de bevolking in te lichten over gezondheidsrisico’s veroorzaakt door houtrook.

Langs de Baudelokaai ligt een woonboot aangemeerd waarop gestookt wordt met hout. Langs de Baudelokaai verplaatsen er zich mogelijk studenten van uw school op weg naar de lessen. Gelieve onderstaande link aan te klikken ten einde te vernemen waarom wij u deze mail zenden.

 

https://youtu.be/W0Mp7TIb-n8

 

De rook uit deze schouw is kankerverwekkend. Indien u in uw school studenten heeft welke zich via de Baudelokaai verplaatsen naar school dan verwittigd u best deze studenten en hun ouders. Het gebruik van deze weg  is tijdens de winter af te raden. Alle studenten welke in aanraking geweest zijn met houtrook afkomstig van deze woonboot worden best geregistreerd. Ik raad jullie ook aan om deze studenten medisch te laten onderzoeken. De verbranding van 1kg hout komt overeen met ongeveer 250.000 sigaretten.

 

Uw school ligt in een risico zone omdat in de Waterwijk ook door burgers intensief gestookt wordt met hout. Alhoewel deze emissies zich hoofdzakelijk s’ avonds over de waterwijk verspreiden kunnen er zich toch schadelijke stoffen ophopen in de schoolgebouwen. Vooral indien er ventilatiesystemen in werking zijn. De reststoffen behouden hun schadelijke werking ook als de geur van de houtrook weg is. Hieronder een link van houtrook emissie in de Oudevest.

 

https://youtu.be/aavdeNpAplw

 

 

Doordat de overheid geen maatregelen neemt om burgers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van houtrook hebben wij beslist om een dossier in te dienen bij het parket. Deze mail maakt deel uit van dit dossier. In België dekt geen enkele verzekeringsmaatschappij de kosten welke voortvloeien uit houtrook. Er is ter zake veel onwetendheid.

Slim stoken op hout is technisch onmogelijk.

 

Geen enkele overheidsdienst in België beschikt over de instrumenten op te treden wanneer er slachtoffers vallen door houtrook. Dit is een bewuste politieke beslissing.

 

 

Hoogachtend

 

Jurgen Gielen

Woodsmoke

0475/82.35.44

bottom of page