top of page
Zoeken

Gents Milieu Front

Bijgewerkt op: 31 aug. 2019


Mail aan Steven GMF 15/08/2018


Ons voorstel tot oplossing voor de Gentse mobiliteitsproblematiek is geëvolueerd naar een voorontwerp van mobiliteitsaanpak voor heel Vlaanderen.


Wij hebben dit voorstel in januari besproken met een kabinetsmedewerker, bevoegd voor deze materie bij Vlaamse regering. Alles wat momenteel haalbaar is in Vlaanderen, is aanwezig in het voorstel, waarvan we de concretere inhoud pas later zullen bekend maken.


Analyse mobiliteitsbewegingen...


In deze mobiliteitsaanpak zit o.a. een analysesysteem voor mobiliteitsbewegingen, om o.a. de pro actief carpooling te kunnen ontwikkelen. Aanvankelijk dachten wij dat daardoor ook de vierde rijstrook overbodig was, maar in het gesprek met de kabinetsmedewerker werd ons meegedeeld dat 65% van alle autoverkeer op onze autowegen niet eens gelinkt is aan de eigen bevolking. Het is meer bepaald internationaal transit en -handelsverkeer. Daardoor hebben wij onze mening moeten herzien. De vierde rijstrook is nodig om te voorkomen dat het transit percentage de maximale capaciteit van onze auto- en ringwegen overtreft. Zo niet zal er voor de lokale bevolking geen ruimte meer zijn om zich te verplaatsen.


Het Gents beleid...


Een beleid zoals in Gent, waarbij stedelijke sectoren autoluw gemaakt worden en de capaciteit naar de stadsringen wordt verplaatst, wordt op termijn nefast voor de globale mobiliteit van onze regio.

Herkomst fijn stof...


Wat het fijn stof betreft, denken wij dat jullie de impact, de overschrijdingen en de herkomst hiervan schromelijk onderschatten. We stellen ons vragen bij de kennis en de houding van het GMF hieromtrent. Dit jaar hadden wij pieken van meer dan 400 microgram pm10, dat is een overschrijding met factor 10.

Tijdens de winter zijn er in Gent Centrum dagelijks overschrijdingen die het normaal ademhalen verhinderen, vooral door de impact van huishoudelijke installaties, waarvan houtkachels het leeuwenaandeel van het fijn stof veroorzaken. https://youtu.be/aavdeNpAplw


Contacten met GMF...


We hebben al enkele keren contact gehad met het GMF, persoonlijk vond ik die contacten weinig constructief. Jullie zijn als organisatie soms te ideologisch, niet altijd wetenschappelijk onderbouwd in jullie uitspraken en teveel gefocust op de auto als bron van vervuiling. Deze houding is nadelig voor eventuele samenwerkingen bij het ontwikkelen van oplossingen die maatschappelijk haalbaar zijn.


Eva Van Eenoo op Kerygma


De verslaggeving van Eva Van Eenoo op Kerygma, met betrekking tot de vergadering op trage wegen in april 2017, maakt wat ons betreft het voorwerp uit van schriftvervalsing en doet de reputatie van de fietsersbond geen goed. Mijn verslag hierover aan de 150 leden van het Burgerkabinet, werd inhoudelijk door niemand betwist.


LEZ en ULEZ vervangen door ZLEV...


Met indoctrinatie creëer je geen draagvlak bij de bevolking. De vervanging van de LEZ en de ULEZ door de ZLEV (zone met lage ecologische voetafdruk) is ons inziens de enige werkbare strategie, omdat je dan verplicht bent om de hele samenleving onder de loep te nemen. Deze strategie kan ook in heel Vlaanderen uitgerold worden. Een geleidelijke uitvoering waarbij we rekening houden met de haalbaarheid voor de economie en een bekomen van een draagvlak bij de bevolking is een noodzaak.


Wij zullen in Vlaanderen moeten leren naar elkaar te luisteren met het doel te begrijpen, in plaats van enkel te reageren. Samen weten en kunnen we meer.


Wij overleggen momenteel met onze mensen over de manier waarop wij in de toekomst zullen werken en samenwerken.


Groeten


Jurgen Gielen

Comments


bottom of page