top of page
Zoeken

Doelstelling Vlaams energiebeleid

Bijgewerkt op: 28 dec. 2022


13 december 2015


Verder dan verkiezingen? Volgens de beleidsnota niet!

Ik heb in 2015 enkele mails gezonden naar Vlaamse overheidsdiensten met betrekking tot het Vlaams energiebeleid, welke volgens mij niet ambitieus genoeg was. Neem kennis van de inhoud...
Van: Jurgen [mailto:jurgen.gielen@skynet.be] Verzonden: zondag 13 december 2015 18:59 Aan: 'energie@vlaanderen.be' Onderwerp: Energie en klimaat. - referentienummer 302174 [#302174]Geachte


Ik heb de beleidsnota doorgenomen.


Momenteel is er één groot knelpunt welke een onmiddellijke interventie van de overheid vereist.

Het gebruik van houtpellets als biomassa. Pellets werden oorspronkelijk geproduceerd van houtafval uit de houtindustrie. Door de zeer hoge vraag naar pellets, ongeveer 12 miljoen ton worden deze sedert enkele jaren voor 95 % geproduceerd uit vers gekapt hout dat normaal voor constructie doeleinden bestemd is.


Dat vers gekapt hout wordt bovendien eerst gedroogd. Vervolgens wordt het met bulk schepen vanuit de V.S. en Canada naar Europa getransporteerd om er verbrand te worden in elektriciteitscentrales. Dit heeft met hernieuwbare energie en biomassa niets meer te zien.


Verder kan ik U ervan inlichten dat de meeste installaties waarin deze massa verbrand wordt eigenlijk oude kolencentrales zijn. De Centrale van Rodenhuize is zo een centrale. Het verbrandingsrendement is ondermaats. Door de hoge kosten voor de samenleving is een grondig onderzoek ter zake dringend aan de orde.


Ik eis dat de overheid mij bevestigd dat dit onderzoek er komt en ik wens ook de planning ter zake te kennen. Indien U als Vlaams Energie Agentschap niet bevoegd bent om wens ik dat te vernemen. Ik heb de VREG ook al op de hoogte gebracht, maar zij verwijzen mij door naar de Vlaamse regering.


Ik heb nog een belangrijke opmerking met betrekking tot de beleidsnota waarnaar U verwijst. Er staat vermeld dat deze nota betrekking heeft op beleidsdoelstellingen voor de: “ huidige regeerperiode “.


Energie en klimaatdoelstellingen kunnen niet gerealiseerd worden binnen de huidige regeerperiode, ze vereisen een strategie welke verder reikt dan verkiezingen.


Indien de kerncentrales binnen 10 jaar stilgelegd worden dan is er een investering nodig van minstens 34 miljard euro per jaar, de volgende 10 jaar.


Er is een grote verantwoordelijkheid weggelegd voor het VEA als instelling.


Hoogachtend


Jurgen Gielen


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page