top of page
Zoeken

Diesel uitlaatgas nabehandeling

Bijgewerkt op: 28 dec. 2022

22 februari 2019


Terwijl in Vlaanderen duizenden vrachtwagens op de schroothoop belanden door gebrek aan nabehandeling systemen en assistentie vanuit de OEM sector, wordt in Duitsland koortsachtig verder gewerkt aan de plaatsing van SCR nabehandeling systemen.

Bouwmachines, vrachtwagens, generatoren en personenwagen komen in aanmerking voor retrofitting. De voorbije maanden schreven meer dan 100.000 bedrijven en burgers zich in voor de plaatsing van nabehandeling systemen op motoren. Het Duitse bedrijfsleven en de burgerbevolking gaan voluit voor het milieu en zetten ook in op de verlaging van de ecologische voetafdruk. Ook vervuilende industriële installaties en houtkachels worden met nabehandeling systemen uitgerust.


Emissie is een verlies en aan verliezen zijn kosten gekoppeld, investeren in milieu loont de moeite, zeker als je dit doet op basis van de MTFR strategie.


In België loopt het op het vlak van emissie nabehandeling mank, houtverbranding en verkeer zijn samen goed voor ongeveer 11 duizend doden. Negenduizend voor rekening van houtverbranding, 1800 voor rekening van verkeer en ongeveer 200 voor rekening van zwavel. De impact van zwavel op het milieu is gereduceerd tot nagenoeg 0 omdat fossiele brandstoffen aan de bron ontdaan worden van zwavel.


Dat was nodig om de gevolgen van de zure regen een halt toe te roepen, en had mede daardoor ook voor gevolg dat de industrie condensatie verwarmingsketels kon ontwikkelen.

Ondertussen heeft ieder Vlaams gezin zo een toestel in huis. Ze bestaan sedert enkele jaren ook voor vloeibare brandstof ( mazout ) Dat was in de jaren 90 ondenkbaar.


Toen wij in 1977 onze eerste CO2 meting uitvoerden op mazoutbranders, was het voorkomen van condensatie een belangrijke vereiste. Door condensatievorming ontstond immers H2SO4 ( zwavelzuur) waardoor de ketel na verloop van tijd begon te lekken.

Ook aardgas bevat zwavel, zij het in beperktere mate.


Veel milieuproblemen werden de voorbije decennia op het terrein opgelost door technici en ingenieurs. Zij staan niet stil bij het probleem, maar spenderen hun tijd aan het uitwerken van oplossingen.


De stand van de techniek is geëvolueerd, wat in de media het dieselschandaal genoemd wordt, is intussen verleden tijd. Testprocedures werden aangepast, nog 7 jaar en dan spreekt in de EU niemand nog over luchtvervuiling uit industrie en verkeer.


Momenteel is het aandeel van verkeer en industrie in het fijn stof nog nauwelijks 15%. 89% is voor rekening van houtkachels.


De milieuwinst welke wij geboekt hebben de laatste 30 jaar, werd grotendeels teniet gedaan door de toename van het aantal houtkachels in Europa. De politieke onwil om rekening te houden met de rapporten, is in België zeer groot.


Zwarte koolstof uit biomassa verbranding heeft een zeer grote impact op het klimaat.Groeten


Jurgen Gielen
コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page