top of page
Zoeken

Autobezit Antwerpen en Gent

Bijgewerkt op: 28 dec. 2022

Uit een vergelijkende studie tussen Antwerpen en Gent blijkt dat het autobezit totaal anders evolueert. Er is al jaren een daling in Antwerpen-stad, maar die daling wordt gecompenseerd in het arrondissement.

In Gent-stad daarentegen blijft het autobezit redelijk stabiel terwijl in het arrondissement een gestage stijging van het aantal auto’s merkbaar is.

Een redelijke verklaring voor deze verschillen is er niet, beide steden hebben een haven, alleen heeft Antwerpen veel meer inwoners dan Gent, wat het potentieel voor de ontwikkeling van openbaar vervoer aantrekkelijker maakt.

Het wordt tijd om een grondige studie te maken van de manier waarop wij de leefbaarheid willen verhogen in onze steden, vooraleer kwistig om te springen met betonblokken, knippen en autoluwe- en lage emissie zones.

De nakende krapte op de arbeidsmarkt zal zijn effect niet missen, economische regio’s zullen met elkaar in competitie gaan om arbeidskrachten aan te trekken. Met een gemiddeld loon van ongeveer 1.650 € per maand is er weinig marge om het hele milieubeleid af te wentelen op de werkende klasse.

Meer nieuws volgt later. Jurgen Gielen 01/09/2018


コメント


bottom of page