top of page

Gent, 16 juli 2021 Jurgen Gielen  Laatste update 19/07/2021

Wil je meer info over het huidige en toekomstig debiet van Vlaamse waterlopen
en overstromingsrisico? Klik

Het onderzoeken van de recente watersnood start bij het centraliseren van  wetenschappelijk onderbouwde feiten. Met onderstaande kaart willen wij alvast de aanzet geven tot het verstrekken van correcte informatie. Aan politici en beleidsverantwoordelijken vragen wij vriendelijk doch met aandrang om zich te onthouden van commentaar en politieke recuperatie. Intussen bereikt ons het nieuws dat wij in België beschikken over software waarmee overstromingen uren op voorhand voorspeld kunnen worden. Meer info op https://www.hydroscan.eu/en/flood4cast/  

Een tweede bedenking die wij hebben houdt verband met het weerbericht welke op de VRT uitgezonden werd op 14 juli om 14:31 waarin gewaarschuwd werd voor een waterbom op de provincie Luik. Werd de bevolking voldoende gewaarschuwd, bijvoorbeeld via B-Alert, dat is het sms waarschuwing systeem van de Belgische overheid. Wij kunnen ons niet ontdoen van de indruk dat de overheid onvoldoende inspanningen leverde.

 

Concluderen dat watersnood alleen te wijten is aan klimaatverandering getuigt van gebrek aan kennis over dit onderwerp en geeft blijk van politiek opportunisme. De geologische morfologie van het landschap in de Belgische overstromingszone wordt gekenmerkt door steile rotswanden, dat bemoeilijkt de aanleg van spaarbekkens. Het gebied wordt al eeuwen geteisterd door overstromingen en dat kan zelf met het meest progressief klimaatbeleid niet opgelost worden.

Natuurlijk is er ook de ruimtelijke ordening. De voorbije 200 jaar werden in België alle rivierbeddingen volgebouwd, verhard en dicht gebetonneerd. De gebrekkige ruimtelijke ordening en het gevoerde beleid liggen mee aan de basis van de watersnood. Rivieren moeten bij hevige regenval uit hun beddingen kunnen treden, die beddingen functioneren eveneens als infiltratiezones.

 

Verneem meer info over klimaat op deze link

Overstromingsgevoelige gebieden 2017

bottom of page