18 januari 2018

Proactief Carpooling en mobiliteit

Na een grondige studie van het Gents circulatieplan komen wij tot de vaststelling dat circulatie- en mobiliteitsplanning een regionale aanpak vergt. Wij hebben een voorontwerp van oplossing uitgewerkt op basis van de allerlaatste stand van de techniek. Dit voorontwerp is in januari besproken met een kabinetsmedewerker van de Vlaamse regering. Wij kunnen dit uitrollen in Gent maar ook in Vlaanderen. Na een voorstudie zal dit plan voorgelegd worden aan de bevolking.