top of page
Zoeken

Houtrook

Bijgewerkt op: 31 aug. 2019

December 2017


Wij hebben kennis genomen van een persartikel over de impact van houtkachels op de luchtkwaliteit in woningen.Het artikel roept bij ons vragen op allerhande, er wordt met geen woord gerept over uitstoot van houtkachels en de gevolgen op de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Wij zijn gevestigd in Gent-Centrum op ongeveer 250 meter van het meetstation Gent Baudelopark. Naar aanleiding van houtrookinfiltratie zijn wij in 2015 een onderzoek gestart naar de toxicologische eigenschappen van houtrook. Hout- en sigarettenrook hebben nagenoeg dezelfde samenstelling.40% van alle dioxines komen uit houtrook, ze verstoren de vruchtbaarheid, het hormoon- en immuunsysteem.


87% van alle Pak’s poly aromatische koolwaterstoffen komen uit houtrook. Ze veroorzaken DNA schade en zijn kankerverwekkend.


49% van alle PM 2.5 en 35% van alle PM 10 is afkomstig van houtverbranding. Het veroorzaakt ziektes in onze luchtwegen en longen.


In Gent Centrum is de concentratie PM 2.5 afkomstig van houtkachels 69 %

In wijken waar houtkachels branden wordt de bevolking blootgesteld aan bovenstaande stoffen. Met concentraties welke 4 tot 8 x hoger zijn dan de WGO norm toelaat. Die blootstelling voltrekt zich iedere avond tussen 18 uur en 24 uur, tijdstip dat de meeste houtkachels branden. Doordat de VMM werkt met 24 uur gemiddelden worden die schadelijke piekemissies gemaskeerd.


Houtrook infiltreert via ventilatie- systemen en roosters. Sinds 2006 zijn in België 500.000 woningen gebouwd met een ventilatiesysteem. In een groot deel van die woningen infiltreert houtrook. Kinderen, zwangere vrouwen en bejaarden zijn de eerste slachtoffers. In 2016 hebben wij over dit onderwerp een rapport overgemaakt aan het Gentse Stadsbestuur en de Vlaamse Regering. Intussen worden architecten welke een EPB opleiding volgen, er tijdens hun opleiding op attent gemaakt dat ventilatiesystemen voorzien moeten worden van speciale filtersystemen als er een risico op houtrook infiltratie is.

Ook damkappen zuigen tijdens het koken houtrook naar binnen via roosters, kieren of openstaande vensters. Dat veroorzaakt in veel gezinswoningen een inbreuk op het gebruikscomfort en onaanvaardbare gezondheidsrisico’s.In België stierven in 2012 9.300 mensen door PM 2.5 daarvan is 90%, voor rekening van houtverbranding, dat is een jaarlijkse genocide op 8.370 burgers. Het aantal doden door vervuiling afkomstig van verkeer is 2.300/jaarOp 26/01/2017 hebben wij een mail gezonden naar het kabinet van Tine Heyse en een vergadering gevraagd met alle betrokken diensten. Dit overleg werd ons schriftelijk geweigerd, waarna ik een klacht neergelegd heb bij het parket. In maart 2017 hebben wij op de website van de dienst Gent in cijfers (https://gent.buurtmonitor.be/) gezocht naar een rubriek met betrekking tot houtrookhinder en klachten. Houtrook staat niet eens op de lijst van milieuhinder. Maar dat is nog niet alles, het bouwreglement van de Stad Gent schrijft voor dat uitgangen van dampkappen, horizontaal gemeten 10 meter verwijderd moeten zijn van vensteropeningen, voor houtkachels is dat maar 4 meter. Wij hebben dit gemeld aan de milieudienst maar er kwam geen enkele reactie.

Vlaanderen is het enige gebied in Europa waar subsidies uitbetaald worden voor pellet kachels.België is overigens het enige land in de Wereld waar houtkachels niet onderworpen zijn aan onderhoudsverplichtingen. Voor gasketels geldt een tweejaarlijkse onderhoudsplicht, voor installaties met vloeibare brandstof geldt een jaarlijkse onderhoudsplicht. Bovendien zijn alle stookinstallaties net zoals verkeer onderworpen aan emissienormen en kunnen stookketels die niet voldoen afgekeurd worden.

Voor houtkachels zou een jaarlijkse onderhoudsbeurt moeten gelden met emissietest, gekoppeld aan een controle op de primaire luchttoevoer en de schouwtrek. Ook een controle op de houtvoorraad en de herkomst van het hout zou moeten gecontroleerd worden. Iedere houtverbrandingsinstallatie, kachel, haard end. zou via een milieuvergunning moeten geregistreerd worden. Bij te hoge fijnstof concentraties of infiltratie in aanpalende gebouwen zou een afdwingbaar stookverbod moeten gelden.

Uit ervaring weten wij dat de overheid in gebreke is met betrekking tot de hinder door houtrook.

De WGO heeft in haar rapport (http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/residential-heating-with-wood-and-coal-health-impacts-and-policy-options-in-europe-and-north-america ) gesteld dat wanneer overheden de gezinnen niet betrekken bij het milieubeleid er geen substantiële verbetering van de luchtkwaliteit kan gerealiseerd worden. De WGO verwijst in haar rapport naar bronmateriaal van IIASA (IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis) Welke net zoals de WGO mag beschouwd worden als een gezag organisatie op het vlak van milieu


Jurgen Gielen


1 Comment


Unknown member
Sep 14, 2020

Hallo

Na meer dan 10 jaren in de stank en de rook van de houtkachel van de achterbuur te hebben geleefd welke niet aanspreekbaar was zijn we naar de vrederechter gestapt.

In de conclusies van de advocaat staat letterlijk geschreven dat " indien het zo ongezond zou zijn dan waren eisers al lang overleden"

De zaak komt nu eindelijk voor op donderdag 24 sept 2020 om 14h in het vredegerecht van Poperinge.


We hebben meer dan 100 video films van de rook en soms vuurspuwende schouw van de achterbuur.De overheersende wind blaast die rook meestal onze richting uit.

Wij nodigen u uit om aanwezig te zijn.


Met beleefde groeten

JP Claeys

Tel 0475/231708

Like
bottom of page