top of page
Zoeken

Diesel uitlaatgas "Schandaal?"


5 november 2015Iedereen herinnert zich, wat in de media afgedaan werd als, de sjoemelsoftware van Volkswagen.


Hier ontspint zich een knap staaltje van manipulatie en kiezersbedrog. Politieke partijen en mandatarissen waren er als de kippen bij om dit SCHANDAAL politiek te recupereren. Volkswagen werd aan de schandpaal genageld en daarmee leek de kous af.


Problemen zijn er om opgelost te worden, niet om over te debatteren in de media. In eerste plaats waren de testprocedures in de Automotive sector hopeloos verouderd. Tussen de EU en de VS waren die eveneens verschillend. En dat was in eerste plaats de verantwoordelijkheid van onze verkozenen.


Vandaag is er een wereldwijde testprocedure WLTP, (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure.) De manier waarop de Automotive sector de voorbije jaren in negatief politiek daglicht gesteld werd, in debatten over milieu en klimaat, staat in schril contrast met wat in deze sector de voorbije 30 jaar gerealiseerd werd aan emissie reductie.


Indien onze politici evenveel ijver aan de dag zouden gelegd hebben m.b.t. de organisatie van -onze ruimtelijke ordening, -openbaar vervoer, -aanpak van vervuiling door houtverbranding, -investeringen in hernieuwbare energie, dan zouden wij vandaag veel verder staan in onze transitie naar en lagere ecologische voetafdruk (ZLEV-strategie).


Eens te meer stel ik vast dat de oplossing zal moeten komen van technici, ingenieurs en universiteiten.In bijlage mijn voorstel aan de EU met betrekking tot het diesel sjoemel schandaal.

From: Jurgen [mailto:jurgen.gielen@skynet.be] Sent: 05 November 2015 08:27 To: VERHOFSTADT Guy OFFICE Subject: Volkswagen-BIJ GV GELEGD


Geachte Heer,


Ik ben van mening dat de Europese commissie een test moet doen van een aantal voertuigen van alle autoconstructeurs.


Of een voertuig nu met speciale software uitgerust is of niet doet niet ter zake. Er zijn in Europa uitstootnormen voor autoconstructeurs vastgelegd. Alle voertuigen die geproduceerd worden in een periode dat een bepaalde norm van toepassing is, moeten aan die norm voldoen. Na meting kan vastgesteld worden hoe groot de procentuele afwijking is t.o.v. de respectievelijke norm.


Het zou een krachtig signaal zijn naar de hele Eu markt en ook naar de Amerikanen, waarmee Europa momenteel onderhandeld inzake productienormen.


Als sanctie zou overwogen kunnen worden om gebieden in Europa welke door bosbranden vernietigd werden, te herbebossen. In combinatie met een geldboete. waarmee dan milieuvriendelijke technologie zoals waterstof, brandstofcellen, en windenergie gefinancierd kan worden.


Met vriendelijke groeten


Jurgen Gielen


Van: VERHOFSTADT Guy OFFICE [mailto:guy.verhofstadt-office@europarl.europa.eu] Verzonden: donderdag 12 november 2015 15:31 Aan: 'Jurgen ' Onderwerp: RE: Volkswagen-BIJ GV GELEGD


Geachte Heer,


De heer Verhofstadt heeft uw mail in goede orde ontvangen, en deze genoot zijn bijzondere aandacht. Hij heeft aan één van zijn adviseurs gevraagd U een antwoord toe te sturen. Hieronder stuur ik U dit door.


Betrokken adviseur is Engelstalig.


Ik wens U goede ontvangst toe.


Dear Mr Gielen,


Many thanks for your email.


My group, ALDE, has taken a tough stance on the emissions scandal. We called for an official "committee of inquiry" in order to conduct a thorough independent investigation regarding the roles and responsibility of the European Commission and Member State authorities in the lack of implementation and enforcement of EU law.


It is clear that we should not only focus on VW but look at the industry as a whole, and equally also question the role played by the European Commission and EU governments. They have failed to act, despite being aware of wrongdoings.


The European Parliament will continue working on the issue, and my group remains committed to changing the system so that new tests measuring real emissions are implemented as soon as possible.


We are expecting a proposal to update the Whole Vehicle Type-Approval System from the European Commission before the end of the year. This should improve emissions related supervision.


Furthermore, we will soon also discuss the somewhat disappointing decision taken recently by the national experts in the Technical Committee on Motor Vehicles (TCMV).


Met vriendelijke groeten,


Martine Vandeputte
コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page