top of page
Zoeken

Biomassa uit constructiehout

1 december 2015De productie van houtpellets uit constructiehout nam toe door toedoen van subsidies welke Belgische overheden toekenden aan elektriciteit producenten. Verouderde kolencentrales werden met overheidsgeld omgebouwd tot biomassa centrales. Ik heb als jobstudent meegewerkt aan de opbouw van een van de productiegroepen van de centrale van Rodenhuize. Dat was ergens in jaren 70, de oude kolencentrale stond er toen al.


Een 10 tal jaar geleden startte ik met het analyseren van het Europees energie- en milieubeleid. De ombouw van oude kolencentrales was een goedkope manier om,
wat overheden bestempelen als,
de realisatie van CO2 neutrale energieproductie.

Nu blijkt dat deze redenering een nefaste impact heeft op de CO2 uitstoot (lees rapport) zijn een groep Amerikanen en Europeanen, inclusief EU-adviseurs een rechtszaak begonnen tegen de Europese Uni. Het voorwerp van dit geding is de EU-richtlijn voor hernieuwbare energie voor 2021-2030 (RED II) die begin dit jaar werd aangenomen.Van: Jurgen [mailto:jurgen.gielen@skynet.be] Verzonden: dinsdag 1 december 2015 18:09 Aan: 'info@vreg.be' CC: '(Bart.Sturtewagen@Standaard.Be)'; '(gvaredactie@concentra.be)'; (nicholas.lataire@gentenaar.be)'; 'Hannes Dedeurwaerder'; 'nbhoofdredactie@nieuwsblad.be'

Verzonden: dinsdag 1 december 2015 18:52 Aan: 'filip.dejaeger@fedustria.be' <filip.dejaeger@fedustria.be> Onderwerp: FW: Biomassa centrale Electrabel Rodenhuize


Gelieve hieronder een mail te willen vinden die jullie misschien zal interesseren.Onderwerp: Biomassa centrale Electrabel Rodenhuize


Geachte Heer, Mevrouw


Ik stel tot mijn verbazing vast dat er in Vlaanderen subsidies gegeven worden voor biomassa centrales. Onder andere Electrabel ontvangt jaarlijks honderd miljoen € voor het opstoken van pellets. Er is aan biomassa niets duurzaam. De houtpellets worden gemaakt van bomen welke ik de Canada en de V.S. gekapt worden.


De meeste van die bomen hebben 100 jaar nodig gehad om te volgroeien en ze worden vermalen tot pellets welke in een oogwenk verbrand worden. De uitstoot moet dus met gemiddeld 100 vermenigvuldigd worden.


De subsidies welke Electrabel hiervoor ontvangt zijn onterecht en ik wens hiertegen een klacht neer te leggen. Gelieve de subsidies terug te vorderen.


Wij hebben reeds in 2008 met jullie contact opgenomen en toen werd ons meegedeeld dat geen hout mag gebruikt worden dat ook voor constructies kan gebruikt worden.


U dient te weten dat door de toenemende plaatsing van pellet kachels bij particulieren, er 450.000 ton pellets geïmporteerd worden. Al deze pellets worden gemaakt van constructie hout.


Deze mail wordt eveneens verzonden naar een lid van de Europese commissie.


Hoogachtend


Jurgen Gielen

0475/82.35.44

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page