top of page

Fijn stof Gentse feesten 2018 Baudelopark

Tijdens de Gentse feesten 2019 registreerde het meetstation 44R701 in het Baudelopark PM 10 concentraties van 460 μg/m3. Een Europees record, zo blijkt uit consultatie van de Europese luchtkwaliteitskaart. Wij hebben de kaart gevoegd bij de fotolijst onderaan op deze pagina, iedere stip heeft een kleur, in de legende kan je zien hoe vuil de lucht was op 22/07/2018.  Antwerpen, Brussel, Zelzate en Sint-Kruiswinkel (Sidmar) kleurden blauw wat voor een excellente luchtkwaliteit staat. Kijkt u eens goed naar Gent, wie de kaart consulteert op de website van de VMM kan er niet naast kijken, de luchtkwaliteit was in Gent die dag de slechtste van heel Europa.

 

De Europese richtlijn 2008/50/EG definieert grenswaarden voor PM10. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft voor PM10 advieswaarden opgesteld, die veel strenger zijn dan de Europese grenswaarden. De WGO baseert zich voor het bepalen van haar advieswaarden enkel op gezondheidsstudies en houdt dus geen rekening met haalbaarheid of economische belangen. Volgens de WGO is er voor fijn stof geen veilige drempelwaarde waaronder geen nadelige effecten voorkomen. Minder stof is dus altijd beter. Enkel de Europese grenswaarden zijn wettelijk bindend. Bij een overschrijding moet Vlaanderen actieplannen opstellen die garanderen dat we de grenswaarden in de toekomst halen.

 

Gezondheidseffecten

 

Blootstelling aan fijn stof leidt volgens Maas et al., 2015 naar schatting tot een gemiddelde levensduurverkorting van 9 maanden.

Het Gents stadsbestuur negeert al jaren deze milieu hinder, de omwonenden maar ook de bezoekers van de Gentse feesten zijn hiervan het slachtoffer.

Baudelopark-Gentse Feesten Milieuimpact
Baudelopark-Gentse Feesten Milieuimpact

Fijnstof Gentse feesten

press to zoom
PM10-max
PM10-max

press to zoom
Baudelopark-Gentse Feesten Milieuimpact
Baudelopark-Gentse Feesten Milieuimpact

Fijnstof Gentse feesten

press to zoom
Baudelopark-Gentse Feesten Milieuimpact
Baudelopark-Gentse Feesten Milieuimpact

Fijnstof Gentse feesten

press to zoom
1/6
bottom of page